Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

112: Hoe handel jij als elke seconde telt en bellen moeilijk is?

Als Stichting Support Stotteren maken wij ons zorgen over het feit dat 112 voor veel mensen alleen telefonisch bereikbaar is.

Mensen met een auditieve beperking kunnen Signcall gebruiken om via gebarentaal of tekst contact te leggen met 112. Voor mensen die in hevige mate stotteren is nog niets geregeld. In geval van nood hangt er vanaf hoe snel wij uit onze woorden komen én of in de meldkamer onze noodoproep begrepen wordt.

Wij vragen ons af: zijn er meerdere doelgroepen die moeite hebben om in geval van nood snel en adequaat 112 te bellen en hulp te regelen? Immers elke seconde telt.

5 reacties
Deel gesprek via:
zei...

http://toegankelijk.nu/noodoproep-belangenorganisaties-aan-raad-van-de-europese-unie--maak-noodhulpd...

Total Conversation is ook geschikt voor mensen met een spraakbeperking. Dit is al op Europees niveau onderzocht en bepaald in REACH112 en in

Zie ook deze presentatie: https://www.eud.eu/news/act-accessible-communication-today-european-platform-and-microsoft/wouter-bo...

Kortom is in Europees verband is al onderzocht en aangetoond dat Total Conversation de meest toegankelijke technologische oplossing is voor mensen met een auditieve- en of spraak-beperking. Waarom dan deze oproep om het wiel opnieuw uit te vinden, in Nederland?   

In het artikel staat dat mensen met een auditieve beperking met Total Conversation (zoals Signcall) kunnen bellen met 112. Gebruikerstesten hebben echter aangetoond dat er risico is op verstoringen. Technisch werkt het niet naar behoren. Zie ook berichtgeving op: http://toegankelijk.nu/acute-zorg-3517.htm Dus voor mensen met een auditieve beperking is het in de praktijk nog niet zo goed geregeld. Daarnaast heeft de bemiddelingsdienst beperkte openingstijden, zodat 's avonds en 's nachts 112 niet te bereiken is in gebarentaal. 

Wij zijn het helemaal met je eens dat 112 via toegankelijke technologie altijd bereikbaar moet zijn voor iedereen met een auditieve- of spraakbeperking. Signcall lijkt een knop te hebben waarmee je 's nachts rechtstreeks met 112 kunt typen. Zie: https://www.signcall.nl/3342/alarmnummer-112
Of dat in de praktijk werkt, weten wij natuurlijk niet.

Probleem bij mensen die stotteren is dat er verschil zit tussen 'software dat ook geschikt is voor mensen met een spraakbeperking' en die software vergoed krijgen.

Dit is ook de ervaring van de leverancier van Signcall. Ook die gaf aan dat mensen met uitzonderlijke beperkingen zoals stotteren tussen wal en schip valt. Ze mogen van verzekeraars alleen aan mensen met een auditieve beperking Signcall verstrekken. Niet aan mensen die stotteren.

Wij vragen ons daarom af of er meerdere groepen mensen zijn, die moeite hebben met 112 bellen en nu nog tussen wal en schip vallen. Misschien kunnen we gezamenlijk aanvullende acties ondernemen.

zei...

In de Signcall app zit inderdaad een 112-knop waarmee je overdag én 's nachts met 112 kunt typen, en audio of tekst terug kunt ontvangen van de 112-centralist. Maar gebruikerstesten laten zien dat er bij deze manier van contact een risico is op verstoringen of zelfs geen contact met 112. Hier laat het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek naar doen. Zie ook berichtgeving hierover op: http://toegankelijk.nu/acute-zorg-3517.htm 

Total Conversation is in Europa onomstreden als bewezen technologische mogelijkheid voor toegankelijk contact met 112. In Nederland is het helaas technisch nog niet helemaal in orde. Maar daar zijn we dus mee bezig. 

Mensen met een spraakbeperking kunnen ook baat hebben bij Total Conversation software. Zij zouden dit mijns inziens ook (vergoed) moeten kunnen krijgen. 

Wat mij betreft pakken we dit gezamenlijk op. Graag zelfs! 

Mijn mailadres is: signaal@toegankelijk.nu

Met vriendelijke groet,
Wouter Bolier

zei...

Vandaag is het de Europese dag van alarmnummer 112. Een mooie gelegenheid voor een kleine update bij dit gesprek!

Ieder(in) verspreidde eerder vandaag een nieuwsbericht over de 112-dag en doet daarin een oproep om aan te sluiten bij een 112-Alliantie: https://iederin.nl/nieuws/18432/maak-112-ook-bereikbaar-voor-mensen-met-een-beperking/

Dan is het leuk om te kunnen melden dat dit gesprek op Klink heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de 112-Alliantie. Persoonlijk ben ik nu als beleidsmedewerker van Ieder(in) betrokken bij de 112-Alliantie. Stichting Support Stotteren is aangesloten bij 112-Alliantie. Samen met alliantiepartners hebben we een position paper gemaakt, waarin we verwoorden wat nodig is om 112 toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Niet alleen voor mensen met een auditieve beperking of een spraakbeperking, maar voor ALLE mensen met een beperking. En vanaf vandaag gaat de 112-Alliantie zich hiervoor inzetten in Nederland!

Hoewel de voortekenen gunstig zijn, nu de Europese Elektronische Communicatie Code is aangenomen en de Europese Toegankelijkheidswet binnenkort wordt aangenomen, hebben we juist nu zoveel mogelijk mensen en organisaties nodig om de politiek net dat laatste zetje te geven. Het laatste zetje om 112 toegankelijk te maken volgens de geldende richtlijnen en eisen. Doe jij mee? Geef je op via w.bolier@iederin.nl

 

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in