Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt
Afbeelding2

Bedankt VVD, CDA, D66 en ChristenUnie!

Vanmiddag is de motie van John Kerstens (PvdA) het Facultatief Protocol dat bij het VN-Verdrag Handicap hoort, weggestemd door de coalitie. Mensen met een beperking kunnen daardoor nog steeds niet de overheid (in al haar geledingen) ter verantwoording roepen. Daarmee is het verdrag een zoethoudertje voor de VN en voor de mensen met een beperking! Onthoud dat als je in maart naar de stembus gaat!

Wat gaan wij nu doen? Lijdzaam wachten totdat het ooit eens wordt getekend?! En knijpers inpakken?

27 reacties
Thema:
Deel gesprek via:

:) toch wel veelzeggend? Zeg ik sarcastisch.Dit heeft heel verstrekkende gevolgen. Daarom hebben de betrokken partijen ook tegen gestemd.Vertrouwen in de genoemde 3 partijen door velen geheel onterecht. Vrees alleen dat postbus stemmen op een zelfde debacle gaat uitlopen als in de USA.Ergo, we zitten nog lang aan genoemde 3 partijen vast. Tenzij.

zei...

We willen graag dat het VN-verdrag uitgevoerd wordt, dan zou een extra Facultatief document toch niet nodig moeten zijn?

Wat wil je bereiken?

zei...

Ik denk eerlijk gezegd dat in dit geval het geen kwestie is van 'vertrouwen' maar van een andere politieke keuze. Als het vertrouwen beschaamd zou zijn waaruit zou dit dan blijken? 
Kijk, ik vind dat de regering dit al in 2006 had moeten tekenen, samen met het verdrag. Maar de wijze waarop de toenmalige regering (Balkenende II en III) hiermee omging er een is van bezuinigingen en het kort houden van mensen met een handicap en/of chronische ziekte.
Het was Balkenende die de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) liet overgaan in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar wie de moeite nam de wet op z'n merites te beoordelen kon al snel zien dat er flink werd gesnoeid in de voorzieningen en de voorwaarden draconisch aangepast. Dat patroon zien wel telkens weer, ook nu met de wijzigingen van de PGB. Zogenaamd wordt dit gepresenteerd als een verbetering, versimpeling, maar in wezen is het beknotten van de rechten die wij eerst hadden. Jammer genoeg gaat er geen organisatie naar de rechter (ook Ieder(in) niet) omdat al deze maatregelen eerder een aantasting is van Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966 en wel met namen art. 11, lid 1.

Er is ooit - begin jaren 90 - geprobeerd vanuit een advocatencollectief dit aan te kaarten, maar naar ik heb begrepen sloeg het noodlot toe en konden de toenmalige (socaal)advocaten dit niet aanhangig maken. 

Dat verdrag kent ook een facultatief protocol  Kernvraag daarbij is in hoeverre de naleving van sociale en economische mensenrechten vatbaar is voor rechterlijke toetsing. En nu komt het, de regering is van mening dat dit niet goed mogelijk is.

Maar dit 'kunstje' kan niet telkens herhaald worden bij andere mensenrechtenverdragen zoals het VN Verdrag Handicap er ook een van is. Men zoekt men wegen om dat protocol onderuit te halen op de een of andere manier. Juristen zijn er naar op zoek, want minister Ollongren van Binnenlandse zaken zei jaren geleden dat het protocol opnieuw zou worden getoetst "...omdat het juridische en financiële implicaties heeft voor de Staat!"

Dat het - heel ongebruikelijk - weer terug werd gestuurd naar de Raad van State voor een tweede advies zou erop kunnen duiden dat men of een modus heeft gevonden om deze implicaties te minimaliseren of zelfs te kunnen omzeilen. Wellicht dat RvS op hun beurt weer heeft gezegd dat dit niet mogelijk is of in ieder geval geen stand kan houden bij een rechterlijke toetsing... maar dit is allemaal speculatief. De TvS mag zich hierover niet uitlaten, ook niet ontkennende zin, omdat dit op zich weer iets impliceert.

Zaak is dat de druk flink wordt opgevoerd, vooral nu er in maart nieuwe verkiezingen zijn. Aktie o.a. van en door Ieder(in), maar ook door de 1.8 miljoen gehandicapten/chronisch zieken zelf! Ook wat de stemhokje aangaat!

Alleen heb ik het idee dat daar niets van terecht komt, gedwee en mak wachten we liever af in steeds slechtere omstandigheden.

Vrees dat je net als velen het speelt op politieke voorkeur, en daarbij vergeet wat er in de afgelopen krappe 20 jaar met wetgeving gedaan is om positie van zij, die misschien zelfs wel  in het bijzonder, een sterkere rechtspositie behoeven te verzwakken. Maar het geldt voor een veel grotere groep.Rechtsgang ook op andere gebieden in de sociale zekerheid, daar waar wel sprake is van bezwaar en beroep omdat er een uitspraak ligt, wordt steeds meer bemoeilijkt. Voor hen die het niet breed hebben blijft over als enige optie open de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Om te voorkomen dat je de gang naar de bestuursrechter inzet, als financiële middelen geen probleem zijn, wordt alles ingezet door afdelingen die belast zijn met bezwaar en beroep. Met als doel dat  het vormen van jurisprudentie wordt voorkomen en overheidsinstanties daarmee (zo lang als mogelijk) verder hun gang kunnen gaan.Jaren lang gedoe bij de belastingdienst staat niet op zich. De parlementaire ondervragingscommissie heeft daarbij veel boven water gekregen. N.B mede door toedoen van een prominent CDA-er. Een van de weinigen die blijk geeft van kennis, doorzettingsvermogen. Alleen lid van de verkeerde partij. Zeker in deze moeilijke tijden.Het is helaas een  onderdeel van een trend die m.i. (zeker in de huidige) crisis lastig meer valt om te keren. Moedertje overheid heeft andere belangen. Heeft baat bij stilhouden. Heeft baat bij in standhouden dat wij blijven geloven dat onze maatschappij nog steeds functioneert op basis van vertrouwen. Dat we leven in een samenleving die met 300 jaar historie "leven op basis van vertrouwen" altijd zo zal blijven.De realiteit is dat dat nog slechts een verwijzing is naar het verleden. De realiteit is dat ze er alles aan doen dat de rechtspositie van burgers onder druk komt te staan. En dat proces is reeds sinds het begin van deze eeuw in gang gezet.Vertrouwen in een democratisch systeem dat niet meer functioneert is daarbij helpend om dit democratische systeem verder te laten instorten. Inperkende maatregelen of wetsvoorstellen die meer rechten tegenhouden zijn het gevolg.En over de juridische en financiële complicaties. Vooral dat laatste lijkt me na 10 maanden vernietigen van de democratie (inclusief rechtspositie en misschien juist nog wel extra in het bijzonder van mensen met een beperking) in combinatie met het vernietigen van de toekomst van volgende generaties door het geld letterlijk over de muur te flikkeren een nogal dubieus argument. Dat is dan nog zacht uitgedrukt.De enigen die hier baat bij hebben gehad is big Farma. Big farma die graag op bezoek gaat bij dit kabinet om de democratie en de rechten van de mens verder onder druk te zetten. Veel is technologisch mogelijk, wordt alleen nog niet gebruikt. Het wordt een leuk decennium.Een bezoekje aan de hofstad kan ik je van harte aanbevelen. Breng vooral een bezoekje aan het centrum van de macht dat schittert door distantiëring t.o.v. de realiteit die al tien meter daarbuiten begint.Parmantig poserende politici vertonen buiten hun kunstjes voor het toeziend oog van de camera. Net buiten het binnenhof struikel je over bedelende personen al of niet aangevuld met personen met verward gedrag.Ik maak helaas geen grappen. Ik ga inmiddels met tegenzin naar dit misselijk makende theater wat democratie heet. En om dat beeld nog een beetje verder te verrijken, durf je je wel regelmatig te vertonen in deze contreien, moet je niet gek staan op te kijken dat een mannetje uit een donker blauwe auto uitstapt en je verzoekt je ID te overhandigen. Korte tijd later wordt je ondervraagd, zijn je gegevens gechecked en zijn de vastgelegde camerabeelden (die sinds november 2019 rondom alle publieke gebouwen conform de in november aangenomen wet voor gezichtsherkenning rond publieke gebouwen) gecombineerd met jouw gegevens.Armoede is niet leuk om te zien. Daar sluit iedereen liever z'n ogen voor. De realiteit is dat je er niet om heen kunt. De nog triestere realiteit is dat middelen voor hen die het nodig hebben steeds meer worden ontnomen is om in die zwarte realiteit terecht te komen.


Ik ken dit beeld op straat alleen uit de tijd dat ik in Rotterdam studeerde, met perron 0 vlak bij het station. Dat ging om mensen met een verslaving. Met bedelende mensen die je dagelijks benaderden. Met de Paulus kerk die heb probeerde te ondersteunen.In de jaren daarna heb ik tot voor enkele jaren dit beeld niet tot nauwelijks meer waargenomen. Helaas is ook dat verleden tijd. Dit gaat over iedereen. En vertrouwen in de huidige overheid met de huidige personen gaat ons niet brengen wat we nodig hebben.Wie dit tij kan teren? Geen idee. Er zijn maar weinig alternatieven. En in ieder geval niet de vier partijen die tegen gestemd hebben. Ik stem al jaren trouw op een van de partijen die voor hebben gestemde, niet behorend tot het deel van de oppositie die het kabinet te veel steunt. En wou daar voorlopig mee doorgaan.Niet onderdeel van de macht, wel een partij met kritische in op basis van inhoud ook vaak zeer effectieve inbreng. Het denken in traditioneel links / rechts is daarbij niet meer relevant.Wel het besef dat politici (met veel alfa's en gamma's) niet alles kunnen weten en bij gebrek aan kennis moeten toegeven dat ze het onderwerp niet voldoende beheersen omdat het boven hun pet gaat. En dat besef lijkt bij velen totaal afwezig.


p.s. de opmerking over gezichtsherkenning is geen grap. Wetsartikel is in november echt aangenomen.Saillant detail is dan ook weer dat de EU gezichtsherkenning voor de komende 5 jaar heeft overwogen te herkennen, enkele maanden nadat Nederland het heeft ingevoerd.https://tweakers.net/nieuws/162434/eu-overweegt-gezichtsherkenning-in-openbare-ruimte-tot-5-jaar-te-...

zei...

Dat andere zaken erbij halen, kan een kenmerk van hoogbegaafdheid zijn.

HB-ers vinden complexe zaken heerlijk! Dus als Gerrit tot de 68% normaalbegaafden hoort, dan kan hier wrijving ontstaan....


De maatschappij heeft hoogbegaafden nodig om complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Dus dan moeten ze wel optimaal hun talenten mogen benutten.....
Daar schuurt het....Korte reactie : het een staat op dit moment niet los van het ander.Beter laat dan nooit.  En we leven helaas al lang niet meer in een democratische rechtstaat. Das war einmal. Blijf vooral geloven in de goede intenties. En alles komt goed.

zei...

Waarom zouden we als land dit protocol moeten ratificeren? Hebben we daarvoor niet het college voor de rechten van de mens en de ombudsman?

En waarom stelt Nederland het zo lang uit (d.m.v. onderzoeken afwachten enzo)?

zei...

Dankzij het debat in de Eerste Kamer inzake non-discriminatiegronden in de grondwet is bekend geworden wat de huidige status is van het Facultatief Protocol wat bij het VN-Verdrag "Handicap" hoort...

Het is nog niet ondertekend door het kabinet en uiteraard nog niet geratificeerd door het parlement, maar dat wisten we al. Er komt wel een brief richting beide Kamers, en wel voor 17 maart a.s.. Dat maakte minister Ollongren van binnenlandse zaken bekend. Die brief wordt geschreven door minister Blok, buitenlandse zaken en van de minister van medische zorg, Tamara van Ark... (beiden VVD-ministers).

zei...

Een boycot op deze coalitie partijen doet meer kwaad dan goed. Tenminste, als je wilt dat het facultatieve protocol geratificeerd wordt. D66, ChristenUnie, Groen Links en PvdA zijn voor de ratificatie van de klachtenprocedure. Dit staat letterlijk in hun verkiezingsprogramma`s. De andere zittende partijen in de Kamer willen het ofwel enkel uitvoeren of ze benoemen dit helemaal niet in hun programma.

Negativiteit rond sproeien over de helft van de partijen die voor deze klachtenprocedure zijn, lijkt mij niet zo handig (constructief)

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in