Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

De Wajong verandert

Recent is in de Eerste Kamer de Wajongwijziging aangenomen. Ieder(in) heeft met heeft met de Landelijke Cliëntenraad (LCR), vakbonden en andere partijen actie gevoerd om de wetswijziging zo goed mogelijk uit te laten pakken voor mensen met en beperking.

Er zijn een aantal goede wijzigingen doorgevoerd:

– Je kan studeren zonder verlaging van je Wajonguitkering (al vanaf september 2020)
– Als je meer uren gaat werken ga je meer verdienen
– Je kan tot de AOW leeftijd terugkomen in de Wajong Meer info vind je via de Rijksoverheid

Helaas blijven er aandachtspunten bij de implementatie van de wet. Dat kan van alles zijn, denk aan slechte communicatie, bejegening, moeilijker je weg vinden naar de arbeidsmarkt of een verslechtering van je perspectief op een beter inkomen.

Als je vragen hebt over de wijziging van de Wajong en/of ideeën om goede toegankelijke informatie te leveren dan hoor ik dit graag. In overleg met SZW en UWV kunnen we dit de komende tijd aankaarten.

2 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Hi Joris, Goed om te horen dat jullie hier mee bezig zijn! Ik heb wel wat punten over de Wajong en daaraan gerelateerd, want ik denk dat de Wajong alleen een klein detail is van het gehele spectrum `financiering van mensen met een arbeidsbeperking`. Maar ik zie nu ik klaar ben met typen, dat dit, op mijn laatste punt na, niet specifiek gaat over de informatievoorziening van t UWV... Maar wellicht is mijn info toch helpvol voor je. Wat mij de afgelopen 5/6 jaar opvalt, is dat de Wajong qua doelgroep en qua maandelijkse bijdrage, steeds kleiner wordt. Ik heb het vermoede dat men (politici en ambtenaren) op zoek is naar een andere manier van financiering van de nieuwe (en misschein ook oude) doelgroep van de Wajong. Want het huidige beleid rond de financiering voor mensen met een arbeidsbeperking rammelt hoorbaar aan vele kanten, maar ik heb hier geen duidelijke reactie op gezien vanuit de politiek. Wat ik nu zie is een gat tussen 2 generaties arbeidsbeperkten: Aan de ene kant de mensen die voor 1997 geboren zijn en nog recht hadden op een oudere Wajong van voor 2015, en aan de andere kant mensen die in 1997 of daarna geboren zijn en die zijn afgekeurd (voornamelijk op de duurzaamheidseis), waarmee ik met name jongeren bedoel die een afkeuring van de Wajong ontvangen hebben en geen onderwijs kùnnen volgen of boven de bijstandsnorm kunnen verdienen of arbeidsongeschikt zijn. Deze komen namelijk in de participatiewet terecht (lees: bijstand). Daar zie ik veel problemen ontstaan, die denk ik alleen maar prangender zullen worden als hier maar geen knopen over worden doorgehakt. Zie bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=uz4U0SvUBVI Ik zou graag zien dat er een (aanvullend) inkomen komt voor jongeren die niet kunnen werken door hun handicap of niet meer kunnen werken om boven de bijstandsnorm uit te komen (deels arbeidsongeschikt). Een uitkering met voorwaarden die passend is voor de doelgroep en een bedrag dat niet temperend is, maar wel perspectief biedt om voor zaken als een rijbewijs te sparen. Want ik zie de huidige situatie voor arbeidsongeschikten in de participatiewet als onhoudbaar en ik maak mij hier zorgen over. Het lijkt een doofpotsituatie te zijn geworden. Daarbij vraag ik mij af of huidig beleid voor (grotendeels)arbeidsongeschikten in de bijstand conform het Europees verdrag voor de rechten van de mens is (bijv protocol 4 art 2, freedom of movement) en natuurlijk het VN verdrag rechten van de mens met een handicap. Is deze hier uberhaupt op getoetst? Ik heb er namelijk mijn vraagtekens bij. Tot slot lijkt mij meer landelijke openbare monitoring over de afkeuringen voor aanvragen voor een WaJong een goed idee. Ik vraag mij bijvoorbeeld af in hoeveel procent van de zaken de duurzaamheid als hoofdargument tot afwijzing geld, in hoeveel procent men niet volledig arbeidsgeschikt is, maar ook niet volledig arbeidsongeschikt en in hoeveel van de gevallen men afgekeurd is op grond van duurzaamheid maar wel arbeidsongeschikt verklaard is. Dit in aanvulling met statistieken over mensen met een handicap in de bijstand. Denk hierbij aan soort handicap (zover bekend), wel/geen vrijstelling sollicitatieplicht, leeftijd en wel/geen eerdere afkeuring aanvraag Wajong. Misschien brengt dit namelijk wel meer creatieve oplossingen op tafel om zo te komen tot een passender, duurzamer en rechtvaardiger beleid. Omdat op deze manier meer mensen kunnen helpen zoeken naar oplossingen en misschien wel een nieuwe manier van financiering van mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking. Ik weet niet of dit bovenstaande mogelijk is, maar meer transparantie zou ik enorm waarderen. Ik heb het idee dat veel mensen vooral hunkeren naar duidelijkheid en transparantie over de Wajong en vooral willen weten waar ze aan toe zijn. Statistieken vrijgeven kan hierin veel betekenen. Zo wordt het duidelijker wat het beleid concreet in de praktijk betekent en kan men zien wat dit voor zijn/haar situatie betekent. Statistieken zijn voor de gemiddelde Nederlander misschien vrij ingewikkeld, maar organisaties als patientenorganisaties kunnen hier een vertaalslag maken voor hun leden. Daarnaast kunnen zo meer mensen, dus ook mensen met een arbeidsbeperking, meedenken naar oplossingen voor een verbetering van de financiering van mensen met een arbeidsbeperking. Om zo te komen tot een breed gedragen beleid met perspectief op de toekomst. Ik hoop dat je iets aan mijn info hebt Groet,

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in