Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Hoe gaat het met Beschut Werk in uw gemeente

Op 23 mei 2019 stuurde de Staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer met daarin de stand van zaken van (nieuw) Beschut Werk. De resultaten zijn teleurstellend. Eind 2018:

* Heeft de overheid het doel om 4600 personen in beschut werk te laten werken
* Zijn er 2500 personen aan het werk in beschut werk.
* Hebben 3700 personen een positieve indicatie beschut werk.

1200 mensen hebben dus wel een indicatie, maar geen beschutte werkplek. Het beoogde doel ligt zelfs 2100 plaatsen hoger dan het gerealiseerde. Slechts 54% van de doelstelling is gehaald.
Dit zijn landelijke cijfers. Er zijn ook cijfers per arbeidsmarktregio. Ik ben benieuwd hoe het in de gemeenten gaat. Heeft u naar aanleiding van deze brief al vragen gesteld in uw gemeente? 

6 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Goede vraag Joris,

In principe vind ik dat zelfs de Banenafspraak nog steeds niet eens goed loopt, beschut werk kan ik zelfs helemaal al niks van vinden

Maar ik zelf sta alleen onder Banenafspraak

zei...

Op 18 juni hebben we vanuit Ieder(in) een oproep gestuurd aan cliëntenraden van de gemeente en adviesraden sociaal domein. We hebben samen met Mobility, Mind en de Landelijke Cliëntenraad opgeroepen om vragen te stellen over Beschut Werk. Kortweg over: aantallen, financiën en plan van aanpak voor verbetering (indien nodig). 

Bijgevoegd het document dat we hebben verstuurd met achtergrond info en de vragen die je kunt gebruiken. Deel de informatie hier. 

Dit bestand is nog niet toegevoegd aan de Kennisbank
zei...

Beste lezers, 

Ik heb in mei een artikel  gelezen, dat het goed gaat met de banen voor mensen met een beperking in Amersfoort. De Landelijke Cliëntenraad en Ieder(in) schrijven dat het niet zo goed gaat met beschut werk voor mensen met een beperking. Ik heb daarom gevraagd hoe het nu gaat met beschut werk in Amersfoort, waar ik woon. Ik zie bijvoorbeeld dat de taakstelling voor Amersfoort in 2018 op 41 plekken staat en dat er 8 mensen in beschut werk werken op 31 december 2018.   Hieronder de 3 vragen die ik aan de gemeente heb gesteld. Met de antwoorden. Antwoorden van de gemeente in cursief..
 
-     Hoe komt het dat er minder plekken zijn ingevuld dan de taakstelling? Er zijn geen mensen met een indicatie beschut werk.

 
-     Is er een plan voor 2019 om de banen beschut werk te realiseren? Nee, als er mensen zijn met een indicatie dan zorgen we ervoor dat ze een werkplek krijgen.

 
-     Hoe wordt de 8500 euro voor begeleiding per persoon besteed?
Aan extra begeleiding die nodig is. Ik ben benieuwd wat de andere gemeentes hebben geantwoord. 

Dit document is binnenkort inzichtelijk

Download
zei...

Beste Lezer,

We hebben in onze gemeente Horst aan de Maas al vaker vragen gesteld over Beschut werk. We hebben de vragenlijst voorgelegd en uitvoerig antwoord gekregen. De belangrijkste punten:

Mede vanwege het achterblijven van de behoefte voor beschut werkplekken  en  het beperkte aantal positieve adviezen vanuit de UWV, zijn er tot dusver 5 plekken gerealiseerd (red. taakstelling is 8).  De taakstelling is voor ons echter niet leidend, maar de daadwerkelijke behoefte. 

We voeren een actief beleid uit en zetten in op het realiseren van plekken naar behoefte. Dat betekent dat elke inwoner die van het UWV een advies beschut werk krijgt, ook daadwerkelijk op een beschutte werkplek wordt geplaatst. Daarbij wordt nauwlettend gekeken naar mensen in de bijstand die mogelijk in aanmerking komen voor een garantiebaan of beschut werk. Vooralsnog is de inschatting dat het daarbij niet gaat om grote aantallen. Dat neemt niet weg dat we willen voldoen aan de wettelijke plicht een aantal beschutte werkplekken aan te bieden.

Over een planmatige aanpak wordt gezegd:

Het organiseren van een beschut werk plekken vraagt een verantwoordelijkheid die niet te licht opgevat moet worden. Het doel is immers een goede passende en duurzame plek te bieden.    

 Als regionale beleidswerkgroep van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg gaan we aan de hand van een gedragen regionale visie op dit thema verbeteringen aanjagen en faciliteren. We zijn op dit moment aan de slag met inhouds-, praktijk- en ervaringsdeskundigen uit het werkveld. 

Er zijn concrete werkafspraken gemaakt, die met ons gedeeld zijn.

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in