Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

hoe/wat neemt verkeersdeskundige mee bij tijdelijke verkeerssituaties?

Er was een inloopavond van de gemeente. Een spoorwegovergang wordt afgesloten. Dat heeft heel veel invloed, niet alleen vlakbij het spoor maar ook veel straten verderop. Aantal straten worden drukker, aantal straten zullen rustiger worden.
Na de sluiting staan er een maand tijdelijke verkeersborden, daarna worden ze definitief.

Mijn vraag: neemt de verkeersdeskundige de ervaringsdeskundigen met een beperking mee bij de tijdelijke maatregelen?

Aan welke zaken moet zo’n verkeersdeskundige denken?
Niet alleen de gele borden op de juiste hoogte.
Voor welke mensen is het lastig als er geen belijning is op tijdelijk beklinkerd kruispunt? Slechtzienden, mensen met evenwichtsklachten.
Gebeurt er veel achter de schermen dat allerlei begeleiders informatie moeten geven dat verkeerssituatie anders is?

Kortom: we staan sterker als wij een richtlijn aan de gemeentelijke verkeersdeskundigen kunnen geven! Bestaat deze al?

3 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Elke gemeente heeft een LIOR, een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte. Tegenwoordig wordt als het goed is (!) ook het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking 'meegenomen' bij het inrichten van openbare ruimte.Nu het hier gaat om een spoorwegovergang is er een tweede partij die hiermee te maken heeft, de Nederlandse Spoorwegen. De overgang is geen gemeentelijk 'bezit'. Uiteraard mag je ervan uitgaan dat de NS/ProRail en gemeente met elkaar overleggen wat en hoe e.e.a. wordt ingericht en belangrijk. voor wiens rekening dit komt. Bij alles wat overheden doen is het kostenplaatje van belang, zo niet het belangrijkste onderdeel van een project, groot of klein, om de toegankelijkheid te bewerkstelligen zoals die in het verdrag wordt voorgeschreven.Dat dit er anders aan toegaat in de praktijk laten de gemeenten Amersfoort, Nijmegen en Valkenswaard zien die bij nieuwbouw van voetgangersbruggen geen rekening hebben gehouden met mensen met een beperking. In het geval van Nijmegen opperde de wethouder dat aan het toegankelijk maken van de brug 'enorme' kosten aan verbonden zijn, dus is er maar gekozen voor een niet toegankelijke voetgangersbrug.Dergelijke overwegingen spelen al helemaal een rol als de aanpassing van openbare ruimte 'slechts tijdelijk' is. De 'overlast' die dan wordt veroorzaakt moet men daarom maar voor lief nemen, "het is immers tijdelijk" is dan vaak de uitspraak (of woorden van gelijke strekking) van een wethouder. Maar hoe lang is tijdelijk? Eén week is tijdelijk, maar 20 jaar ook...En als de gemeenteraad de wethouder ertoe 'dwingt' aanpassingen te verrichten dan kan de wethouder hieraan meewerken door dit nog onder de noemer te plaatsen dat het "onder reguliere werkvoorraad' wordt gezet" of "bij groot onderhoud". Wat dan inhoudt dat het nog jaren kan duren dat de aanpassing wordt verricht.Dit hebben we vooral te danken aan de opname van een paar zinnen in de goedkeuringswet waarmee het verdrag werd 'geratificeerd', namelijk dat de aanpassing geen "onevenredige belasting" teweegbrengt voor, in dit geval, de gemeente.Je zou verwachten dat wanneer een gemeente de openbare ruimte gaat inrichten er ook gesprekken plaatsvinden met specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking. Maar wat deze doelgroep ook inbrengt of niet, het is niet vrijblijvend. De gemeente kan er iets mee doen, of niet.Tijdelijk of niet, ga daar maar eens mee naar het College voor rechten van de mens, als toezichthouder op het VN-verdrag. Die kan in de meest gunstigste geval een oordeel uitspreken ware het niet dat de gemeente (en andere overheden niet gedaagd kunnen worden voor dit soort zaken...In de huidige situatie valt er niets af te dwingen zolang het facultatief protocol niet is aangenomen door het parlement. Nederland is een van de weinige landen in West-Europa die dit protocol net heeft getekend en volgens deze en gene die daar mee bezig zijn, gebruikt de Nederlandse regering "flauwekul redenen" om de ondertekening alsmaar uit te stellen. Redenen? De financiële consequenties die dit protocol met zich mee kan brengen... m.a.w., wat kost het ons?

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in