Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Lokale inspraak vastleggen in de wet, zoals de Denen?

Afgelopen woensdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de koepelorganisaties was ik bij een workshop over het Deens Model. En wat we er van kunnen leren. Iets wat bij de Denen anders geregeld is is dat de lokale inspraak (door middel van raden van vertegenwoordigers van gehandicapten, chronisch zieken en ouderen) wettelijk vastligt en dus verplicht is.

Wat vinden jullie, zou dit in Nederland ook zo geregeld moeten worden?

6 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Ja, ik ben het daar ook mee eens! Ik ken dit model al via mijn internationale contacten maar het probleem hier in Nederland is dat de regering tal van zaken niet wil opleggen bij gemeenten. Kijk maar naar de samenstelling van de WMO-raden, daarin moest ook evenredig vertegenwoordigd zijn. De huidige adviesraad Sociaal Domein ziet er niet anders uit - vaak is het nog in politiek opzicht een verlengstuk van fracties in de gemeenteraad en worden adviezen uitgebracht zoals een fractie dat graag ziet. De betrokkenheid met de achterban is nihil.

Niettemin moet m.i. lokale inspraak wettelijk worden verankerd!

zei...

Maar gemeenten zijn toch al verplicht om te overleggen met de burgers?


Soms is het nadelig als gemeenten uitsluitend met een (overkoepelende) belangenorganisatie overleggen. Als die overkoepelende belangenorganisatie erg vanuit mobiel beperkten en blinden denkt, dan moeten ze nog expertise opbouwen met doven en slechthorenden.


Wat als je een zeldzame ziekte of handicap hebt? Kan die belangenorganisatie dan jou goed vertegenwoordigen?

zei...

Ik heb het artikel gelezen. Het gaat vooral om meer samenhang in de wetten. In Denemarken valt alles (voor chronisch zieken en gehandicapten) onder het ministerie Sociale Zaken. Men koos voor gemeentelijke werkers. Dus geld dat nu naar allerlei zorgaanbieders gaat, blijft bij de gemeente circuleren.

Heeft men dan minder vrijheid met hele specialistische dingen zoals doofblindenbegeleiding? Als het niet klikt met zo'n begeleider, mag je dan makkelijk een andere?
Terug naar de vraag: moet lokale inspraak wettelijk geregeld worden?
Is er een kwaliteitsborging van de inspraak? Het maakt mega veel verschil uit wie er meepraat....In Almere is er deskundigheidsbevordering geweest, een cursus om professioneler te handelen!

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in