Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Monitor jij ook ‘Onbeperkt Stemmen’?

We mogen binnenkort weer onze stem uitbrengen op de waterschappen en de provinciale staten. Het College voor rechten van de mens heeft in 2017 een MELDPUNT ONBEPERKT STEMMEN ingesteld. Kiezers kunnen hun positieve of negatieve ervaringen met het College delen wanneer er verkiezingen zijn. Dit jaar zijn er drie verkiezingen..

Wij hebben in de gemeente Medemblik zelf ook een meldpunt ingesteld om te kijken of kiezers problemen ondervinden of niet. Ook gaan we hier en daar steekproeven houden onder de 20+ stembureaus daar het College alleen een totaalplaatje laat zien en niet de verkregen informatie differentieert.

Wordt er bij jou in jouw gemeente aandacht besteed aan dit Meldpunt? Controleer jij (of anderen) de toegankelijkheid van stemlokalen?

Zie ook: https://goo.gl/wKB9hh

8 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Goed dat je hier aandacht aan besteedt Gerrit! Zeker nu alle stemlokalen 100% toegankelijk moeten zijn. Ben je ook op de hoogte van de globale checklist die BZK gepubliceerd heeft om de toegankelijkheid van het stemlokaal vast te stellen? Deze is onder andere in samenwerking met Ieder(in) en PBT vastgesteld.

Helaas kan ik het document nog niet toevoegen omdat het een excel document is, hier wordt nog aan gewerkt. Maar jullie kunnen het document ook zelf vinden via de volgende link.  
www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/10/31/globale-checklist-toegankelijkheid-stemlokalen

zei...

Een Exelbestand kan worden geconverteerd naar een PDF-bestand.Ik vind de controlelijst tamelijk omslachtig - Wij houden het simpel en bekijken of een stemlokaal goed te bereiken is, en dat de toegang geen problemen oplevert. Is dat wel het geval dan wordt in kaart gebracht wat de oorzaak daarvan is. Zo mogelijk wordt het probleem verholpen.Maar voor iemand die hier voor het eerst mee aan de slag gaat kan het wel handig zijn dit te gebruiken (hoewel het veel tijd kost om alles na te lopen en op te meten).In het stemlokaal kijken we of er voldoende ruimte is voor mensen met een rolstoel (een booster mag buiten blijven), er zitplaatsen zijn, het stemhokje ook een laag schrijfblad heeft, er een vergrootglas aanwezig is; e.e.a. goed verlicht is en dat één en ander is ingericht zoals de Kieswet dit voorschrijft.Van het een en ander maken we wel foto's (voor intern e-gebruik).

Evenement wordt toegevoegd aan de Agenda

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Landelijk

Dit evenement is binnenkort inzichtelijk

zei...

Ik zit in elektrisch rolstoel met een werkblad.
Ik kan niet geheel in het stemhokje staan met de rolstoel omdat het blad waaraan het potlood zit in de weg staat voor mij.

Heb wel keurig een los rood potlood gekregen.

Betreft stembureau ipabo amsterdam west

melding gedaan bij de meldpunt rekenkamer amsterdam

zei...

Het stembureau bij mij in de buurt had voorheen een hoge drempel en moest overbrugd worden met een brede (spekgladde) rijplank voor mijn elro. Nu is het niveauverschil wel geminimaliseerd doordat men de stoep verhoogd heeft. Prima!

Maar de toegangsdeur heeft een nieuwe en zwaardere dranger: niet open te krijgen! Op een dag als deze hoef je niet lang te wachten voordat er hulptroepen langskomen maar dit is niet de opzet van een toegankelijk stembureau: je moet zelfstandig jezelf toegang kunnen verschaffen tot het gebouw waar het stembureau is gelokaliseerd.

Eén van de twee stemhokjes was voorzien van een verlaagd blad, maar daar kon ik met mijn elro niet onder rijden: met wat vlieg- en kunstwerk en het idee "...den vaderland ghetrouwe..." mijn stem op het randje van het blad uitgebracht.

zei...

Wij zijn door de gemeente vooraf benadert om samen met een ambtenaar alle stembureau's in 'inspecteren'. Dat hebben we dus uiteraard gedaan en van de op en aanmerkingen werden notities gemaakt.
Alle verbeterpunten zijn doorgevoerd, zodat volgens mij alle stembureau's goed toegankelijk waren. Zaken die zijn aangepast zijn o.a. oprijplaten bij deurdrempels, drangers die tijdelijk zijn verwijdert, meer verlichting boven stemhokjes, tijdelijke invalidenparkeerplaatsen etc. 

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in