Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Neemt het aanbod van vrijwilligers overal af? En zo ja hoe komt dat?

Al jaren geeft de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. workshops aan leerlingen van groep acht op basisscholen. De bedoeling is door middel van spel te ervaren hoe het is om te leven met een beperking. Gehoorapparaten, braille, geblinddoekt puzzelen en rolstoelrijden komt allemaal aan bod.
De kinderen vinden het interessant, de scholen heel waardevol. Maar nu komt er een klink in de kabel doordat vrijwilligers die al vele jaren meededen, nu een stapje terug doen. En er is geen nieuwe aanwas meer lijkt het. Via onze website, social media, vacaturebank voor vrijwilligers, huis aan huis bladen, we hebben van alles geprobeerd.
Is dit herkenbaar? Zijn er oplossingen gevonden?

17 reacties
Thema's:
Deel gesprek via:
zei...

ja zakt af door dat de meeste niet vol doende ervaring hebben
en het loont niet eigenlijk zouden meer opleidingen moet een komen
en wat gelden zo dat ze gemotiveerd blijven 

zei...

Het is ook een algemene trend dat mensen steeds minder vrijwilligerswerk doen. De hele maatschappij wordt (helaas) individualistischer. En doordat juist de arbeidsmarkt aantrekt. 
Vraag die je als organisatie zult moeten proberen te beantwoorden is denk ik 'Wat bieden wij de vrijwilliger?' en dus wat heeft de vrijwilliger eraan. Klinkt als de omgekeerde wereld, maar zo is het wel. 
Alleen maatschappelijke betrokkenheid is niet meer genoeg. 

zei...

Tegenwoordig zijn veel mensen druk met hun werk, gezin en sociale leven dat er geen tijd is voor vrijwilligerswerk.
Ik doe wel aan vrijwilligerswerk maar ivm mijn grote rolstoel kan ik niet overal terecht. Ik zoek samen met mijn partacipatiecoach naar oplossingen.

zei...

Naast mijn activiteiten op het gebied van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking verricht ik ook nog op heel ander terrein werkzaamheden waar we het moeten hebben van vrijwilligers.

De algemene tendens is dat het steed moeilijker wordt om vrijwilligers te werven. Enerzijds komt dat voor bepaalde werkzaamheden er nogal stringente voorwaarden gelden. Neem bijvoorbeeld de vrijwillige brandweer. Maar ook andere vrijwilligerswerk vereisen bepaalde kwalificaties die het nodige vergt van de mensen.

De overheid stelt ook steeds meer eisen. Wat vroeger zonder al te veel poespas kon worden georganiseerd wordt nu omgeven middels vergunningen en (wettelijke) eisen. Daar gaat niet alleen heel veel tijd in zitten om alles te regelen maar kost veelal ook nog een aardig duit aan bijvoorbeeld leges en materiaal. 

Vrijwillige buurtbuschauffeurs moeten medisch gekeurd worden, een VOG overleggen, etc. Maar ook ander vrijwilligerswerk kan tegenwoordig niet meer zomaar gedaan worden.

Dan is er nog zoiets als het UWV die bepaalt wat een uitkeringsgerechtigde wel of niet mag doen. Die moeten formeel toestemming verlenen als je vrijwilligerswerk wilt doen als je een uitkering krijgt binnen het kader van de Wao/Wia, WW of Bijstand. Geen toestemming vragen kan leiden tot grote (nadelige) gevolgen voor de persoon in kwestie.

Niet in de laatste plaats geldt ook de wijze waarop vrijwilligers (soms) worden bejegend door lokale overheden. Dat is niet altijd even leuk waardoor vrijwilligers het bijltje erbij neergooien... 

En wat hiervoor al is genoemd, de maatschappij is steeds individualistischer geworden. Men is nog alleen maar bezig met zichzelf, het eigen gezin. Vaak ook door situaties waarin men verkeert wegens allerlei verplichtingen (hoge hypotheek en maandlasten bijvoorbeeld) maar ook door problemen in de privésfeer. Men heeft geen tijd meer voor anderen...

zei...

Ook hier in Molenlanden een groot tekort aan ervaringsdeskundigen.Er is veel werk te doen in het kader van het VN verdrag, de gemeente werkt super mee.
Dit jaar nog het speerpunt  bewustwording van alle gemeente ambtenaren.dmv van 8 bijeenkomsten met powerpoint presentaties over hoe het is om een beperking te hebben. Ook hebben we een bouwcommissie(door de gemeente gefaciliteerd en benoemd) bestaande uit 3 ervaringsdeskundigen en 2 bouwkundig geschoolde leden met affiniteit met toegangkelijkheid. Dit kunnen we gelukkig bemensen.
Er staan nog meer positieve dingen op de rol maar we hebben geen mensen.

We hebben geprobeerd te werven via de vrijwilligersbank, via facebook, op de website van de gemeente, en in lokale kranten. .... geen reactie...
Heb nu verschillende patienten organisaties gemaild of zij kunnen de wervings oproep willen plaatsen. Ik hoop dat dit wat oplevert.

zei...

Marion, de trend dat het aantal vrijwilligers afneemt is een landelijke trend die is ingezet met onder andere de afschaffing van de VUT en de stijgende pensioenleeftijd. Daarnaast zorgt de toenemende vergrijzing door een beperkter aanbod aan vrijwilligers. 

Belangrijker is de vraag of voor voorlichting en andere vormen van kennisdeling & advies niet betaald zou moeten worden. In de gemeente Breda is, samen met ervaringsdeskundigen, een Vervolgagenda toegankelijkheid (zie bijlage) opgesteld waarin expliciet is opgenomen dat samenwerkingspartners zoals Breda Gelijk en Zet en worden gefaciliteerd (lees; betaald) voor het geven van (beleids)adviezen. Ook wil de gemeente een aantal Bijzondere ambtenaren toegankelijke samenleving (BATS) in dienst nemen.

Ervaringsdeskundigen die betaald worden voor hun inbreng en advies voelen zich meer gewaardeerd. Want hun inzet wordt zo echt op waarde geschat. En het is voor ervaringsdeskundigen ook (financieel) interessanter om hun kennis te delen en zich hiervoor in te zetten.

zei...

Misschien een wat kritische kanttekening, maar ik zie een nuance in de context.Je zoekt vrijwilligers overdag, dus onder werktijd. Veel mensen uit jouw doelgroep van (nieuwe) vrijwilligers hebben een (fulltime) baan. Enerzijds vinden we dat een gewenste maatschappelijke ontwikkeling. Anderzijds is dit voor veel mensen gewoon een financiële noodzaak. Ik zelf neem verlof op van mijn werk om overdag vrijwilligerswerk te doen rond mijn chronische ziekte. Maar ik weet en besef dat ik een van de heel weinigen ben die hier zo in staat, die het zich financieel kan veroorloven en die een werkgever heeft die daaraan mee wil werken.

zei...

Hi Marion,

Bij PGOsupport organiseren wij op 19, 20 en 21 september de academieparade. Op 21 september staat de dag in het teken van de jonge vrijwilliger. Wellicht interessant voor je. Je kan je aanmelden via https://www.pgosupport.nl/academieparade-jongeren

zei...

Kan het ook komen dat het niet meer te combineren valt met het werk?
Want ook ik doet ongeveer het zelfde en zoek ook vrijwilligers, maar krijg vaak te horen dat de mensen het niet kunnen combineren met het werk. 

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in