Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Positie van gehandicapten gaat achteruit ondanks VN-verdrag. En nu?

Het gaat niet goed met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat is te lezen in de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Al eerder rapporteerde het College voor rechten van de mens aan de VN-Commissie Handicap.

Volgende week, 11 december, wordt in de Tweede Kamer het debat gehouden over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Daar is nog het wachten op wat daarvan de uitkomst zal zijn. Een aantal moties zullen er ongetwijfeld in zitten.

Maar wat is onze rol hierin?
Het moet mij van ’t hart dat het er nogal tam aan toegaat. In de afgelopen jaren is er van alle kanten geprobeerd om met gesprekken, brieven, overleg en wat dies meer zij enige vaart te krijgen in de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag. Het resultaat daarvan is vandaag gepresenteerd.

Politieke partij?
Misschien wordt het tijd om de politiek in te gaan! Op zich is dit niet vreemd, want er zijn nu immers ook partijen die zich richten op een bepaalde doelgroep: 50Plus, Partij voor de dieren, partijen die zich richten op ondernemers, vrijheid, democratie, werknemers, partijen die op christelijke of specifiek gereformeerde leest zijn geschoeid, aulochtonen of zo u wilt met een migratieachtergrond… Waarom dan niet een Partij voor Mensen met een Beperking? De PMB?

Doelgroep
Uiteraard staat de doelgroep, 1.800.000 mensen met een beperking centraal. Uit de contacten die ik met Tweede en Eerste Kamerleden heb is het vaak dat je moet uitleggen waarom er aandacht moet komen voor een bepaald onderwerp omdat vrijwel alle Kamerleden niet beperkt zijn en alleen daarom al zich niet kunnen inleven wat het is om als iemand met een beperking mee te kunnen doen aan de samenleving. Natuurlijk wordt er van alles kanten advies gegeven en ingewonnen, maar vaak mist men die beleving totaal en wordt dit ook vertaald in de wijze waarop men ‘onze’ zaken behartigd met als gevolg dat we worden opgescheept met wetten zoals bijvoorbeeld de nieuwe Wajong, Participatiewet, Wmo en niet te vergeten het VN-Verdrag en dan met name alle wetgeving wat daar mee te maken heeft.

Wat is jouw mening?

3 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Hallo Gerrit, 

Mooie oproep. Ik ben zelf niet zo van de issue-partijen. Ik vind dat je inclusie moet doen, dus meld je aan bij een partij en zorg dat de Tweede en Eerste Kamer meer divers worden. 

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in