Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Positie van gehandicapten gaat achteruit ondanks VN-verdrag. En nu?

Het gaat niet goed met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat is te lezen in de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Al eerder rapporteerde het College voor rechten van de mens aan de VN-Commissie Handicap.

Volgende week, 11 december, wordt in de Tweede Kamer het debat gehouden over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Daar is nog het wachten op wat daarvan de uitkomst zal zijn. Een aantal moties zullen er ongetwijfeld in zitten.

Maar wat is onze rol hierin?
Het moet mij van ’t hart dat het er nogal tam aan toegaat. In de afgelopen jaren is er van alle kanten geprobeerd om met gesprekken, brieven, overleg en wat dies meer zij enige vaart te krijgen in de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag. Het resultaat daarvan is vandaag gepresenteerd.

Politieke partij?
Misschien wordt het tijd om de politiek in te gaan! Op zich is dit niet vreemd, want er zijn nu immers ook partijen die zich richten op een bepaalde doelgroep: 50Plus, Partij voor de dieren, partijen die zich richten op ondernemers, vrijheid, democratie, werknemers, partijen die op christelijke of specifiek gereformeerde leest zijn geschoeid, aulochtonen of zo u wilt met een migratieachtergrond… Waarom dan niet een Partij voor Mensen met een Beperking? De PMB?

Doelgroep
Uiteraard staat de doelgroep, 1.800.000 mensen met een beperking centraal. Uit de contacten die ik met Tweede en Eerste Kamerleden heb is het vaak dat je moet uitleggen waarom er aandacht moet komen voor een bepaald onderwerp omdat vrijwel alle Kamerleden niet beperkt zijn en alleen daarom al zich niet kunnen inleven wat het is om als iemand met een beperking mee te kunnen doen aan de samenleving. Natuurlijk wordt er van alles kanten advies gegeven en ingewonnen, maar vaak mist men die beleving totaal en wordt dit ook vertaald in de wijze waarop men ‘onze’ zaken behartigd met als gevolg dat we worden opgescheept met wetten zoals bijvoorbeeld de nieuwe Wajong, Participatiewet, Wmo en niet te vergeten het VN-Verdrag en dan met name alle wetgeving wat daar mee te maken heeft.

Wat is jouw mening?

9 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Hallo Gerrit, 

Mooie oproep. Ik ben zelf niet zo van de issue-partijen. Ik vind dat je inclusie moet doen, dus meld je aan bij een partij en zorg dat de Tweede en Eerste Kamer meer divers worden. 

zei...

Het heeft mij altijd verbaasd dat er een zekere acceptatie is onder de mensen die met beperkingen moeten leven, van de omstandigheden waarin zij verkeren en waar het verdrag om te doen is dat dit veranderd te krijgen. Uitzonderingen daargelaten, dat zijn dan de mensen die je als activisten kunt beschouwen... en hier op Klink tegenkomt en elders.

Maar ook dan is het als 'activist' moeilijk om de gang erin te krijgen bij je 'collega's'. Soms heb ik het idee dat men de ongemakken (lees: ontoegankelijkheid) vanuit een zekere fatalistische houding aanvaard, dat men denkt geen invloed heeft op iemands lot...

zei...

In NH en NHN is ehet participatie domein in de sociale wetgeving (domein) gemeenten bijzonder slecht gesteld. Gemeenten en zeker in Schagen is en zijn doende om mensen met chronisch medisch voorzieningen gewoon op de bijzondere bijstandstour te gooien, brrr, dit overkomt nu ook mijzelf maar ik vecht terug alleen ik heb jullie wel ndig om een betere vuist te maken. Daar mijn chronische medische 5 voudige beroepsbeperkingen nu opspelen en ik sinds een week nu ben ingeklapt, maar ik wil mijn recht terug op mijn chronisch medische voorzieningen. Graag z.s.m. want het wordt anders oorlog. VN Verdrag Handicap wordt in NH en NHN ondergesneeuwd, dit komt doordat de provincie NH al het sociale domein er uit heeft gegooid, dit moet terug, kom en help mee.

zei...

In de uitgave an VN een artikel over de positie van mensen met een beperking:

Marijke Smits: ‘De overheid en de samenleving laten mensen met een beperking graag figureren in hun trotse diversiteits-plaatjes. Maar als we écht mee willen doen aan het maatschappelijk leven, dan geven ze niet thuis.’ https://www.vn.nl/volwaardig-meedoen-samenleving/...

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in