Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Wat zijn de effecten van het abonnementstarief Wmo in gemeenten?

Wij zijn benieuwd wat de effecten van het abonnementstarief Wmo in andere gemeenten zijn.

In de gemeente Gouda zullen van de 2760 huishoudens die een eigen bijdrage Wmo betalen, 800 huishoudens voordeel ondervinden van het abonnementstarief. Mensen met een minimum inkomen blijven volledig gecompenseerd voor de eigen bijdrage door middel van de collectieve gemeentelijke zorgverzekering (Daar moet je dan wel bij aangesloten zijn). De gemeente Gouda verwacht een verlies aan opbrengsten uit de eigen bijdrage van € 500.000. Zij krijgt van het Rijk jaarlijks € 700.000 gecompenseerd voor het verlies aan opbrengsten uit de eigen bijdrage. De toegang tot de Wmo zal niet onder druk komen te staan.

Hoe is dit in andere gemeenten? Is de gemeente op de hoogte van de problemen van de stapeling van meerkosten voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking? Hoeveel mensen gaan erop vooruit? Worden de mensen met een minimuminkomen gecompenseerd voor de eigen bijdrage? Gaat de gemeente maatregelen nemen om de toegang tot de Wmo te beperken? Hoeveel krijgt de gemeente jaarlijks gecompenseerd voor het wegvallen van de eigen bijdrage?

3 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Hallo GAB Gouda, bedankt voor jullie bijdrage. Een goede vraag en ik ben ook benieuwd naar de reacties. In een community praten we graag met personen en het is daarom ook wenselijk dat je je aanmeldt als persoon en niet als een adviesraad in dit geval. Er zitten ook geen andere "gemeenten" op Klink maar misschien wel deelnemers die voor een gemeente werken. Zouden jullie je ook als persoon willen aanmelden? Ik denk dat dit ook in jullie voordeel werkt. Als ik ergens bij kan helpen hoor ik het natuurlijk graag. Groetjes, Eva kwartiermaker Klink.

zei...

Hoi Carla, bedankt voor dit bericht uit Gouda. In de media zien we (veel) reacties vanuit gemeenten dat de invoering van het abonnementstarief voor problemen zou zorgen. Gelukkig blijkt het wel te kunnen en is Gouda in deze een mooi voorbeeld. Het abonnementstarief is voor middeninkomens van groot belang. Zij worden geconfronteerd met duizenden euro's aan zorgkosten. Het abonnementstarief draagt bij aan het terugdringen van deze stapeling aan zorgkosten. Het lokale bestuur in gemeenten mag dit wat ons betreft niet ten koste laten gaan van het zorgaanbod of mensen met lagere inkomens. Goed dat de gemeente Gouda het zorgaanbod op peil houdt en de lage inkomens gecompenseerd blijven.

Ik sluit mij aan bij jouw vragen. Ik ben erg benieuwd hoe de invoering van het abonnementstarief in andere gemeenten vormgegeven wordt. Wat merken mensen die zorg of ondersteuning krijgen hiervan? Hoe worden ze geïnformeerd? Blijft het zorgaanbod op peil of vindt er verplaatsing van maatwerk naar algemene voorzieningen plaats? Blijven de regelingen voor minima overeind? Net als Carla hoor ik dat graag.

Groet Thomas

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in