Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Zijn jullie al druk met de omgevingswet?

“Inclusie voor iedereen moet dan ook vanzelfsprekend zijn in dit nieuw te ontwikkelen gebied. Cultuur historie, natuur, infrastructuur en woningbouw/winkels komen bij elkaar. Natuurlijk moeten we er boven op blijven zitten maar ik zie nieuwe kansen. Ben benieuwd hoe jullie aankijken tegen de nieuwe omgevingswet maar ook wat jullie nodig hebben om er voor te zorgen dat Nederland nog toegankelijker wordt?”
Wil je mijn visie weten? Klik op deze link: www.troostoverleven.nl/2018/11/de-omgevingswet-kans-of-bedreiging/

8 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Hallo

ik ben er nog niet mee bezigvg

zei...

Heb al een keer een afspraak gehad met het CDA op het stadhuis (werd uitgenodigd)  en onlangs met de wegbeheerder en wat knelpunten over de fysieke toegankelijkheid laten zien, met de vermelding dat die in feite voor de hele stad gelden.
Met name de toegankelijkheid van de ondergrondse restafvalcontainers (ORACS).
Er komt geen vuilnisman meer langs en dan moet je wel naar een container toe kunnen.
Soms staan ze in het midden van de straat en hebben ze daar wel een verlaagde stoeprand, maar kun je de stoep er tegenover niet af.
Een typisch geval van: "Daar is weer ECHT over nagedacht!!!".
Of verkeerspalen op de blindengeleidestrook of een Hagenaartje midden op de afrit op de hoek van een straat.
Een grote ergenis is ook fietsen op de oversteekplaatsen en reclameborden, fietsen en auto's op de trottoirs.
Ik begin de neiging te krijgen om een schroevendraaier aan de zijkanten van mijn rollator te maken.
Gisteravond kwam ik terug van een reisje bij de kunstacademie.
Het is daar erg smal en dan staan er ook nog fietsen.
Toen zijn er wel een paar omgevallen omdat ik tegen een wiel aanreed.
Het was in het donker slecht te zien.
Dat is dan maar een typisch geval van jammer.
Ik vond het overigens achteraf niet erg.
Misschien leren ze er wat van.

Het is daar een stopplaats voor touringcars.
Er waren heel veel mensen met een rollator en ook een mevrouw met een rolstoel.
Dus hoog nodig om met nog wat meer partijen in de gemeente te gaan praten.
Ook over het openbaar en doelgroepenvervoer.


Er is nog heel veel te doen, want de dames en heren zonder beperking achter een bureau, zelfs regelmatig mensen van een belangengroep t.b.v. toegankelijkheid hebben meestal geen idee waar ze het over hebben.
Het lijkt wel of we tegen steeds meer onbegrip aanlopen, terwijl dat juist de mensen zijn waar de gemeente mee samenwerkt.
Puf....

zei...

Toegankelijkheid in de gemeente Amsterdam
zelf beweeg ik mij voort met behulp van een elektrische rolstoel.
Wat ik wel merk dat de straten inclusief fietspad en stoepen wel worden aangelegd met op en afritten voor minder valide. Nadeel dat een deel van
deze op/afritten erg stijl zijn en op een hoek liggen. Ik ga wel eens vragen waarom dat zo is want persoonlijk vind ik het nogal gevaarlijk ivm snellere verkeersdeelnemers.
De intentie is er dus wel binnen amsterdam-west. 

Wat betreft de containers voor afval etc , die zijn meestal hopeloos te bereiken voor een minder valide. Mijn persoonlijk oplossing is dan ook dat ik het laat weggooien door mijn huishoudelijke hulp (WMO) en mocht het nodig zijn dan is de verzorging het bereid om te doen. Natuurlijk zou ik het liever zelf doen maar gezien de bouw van de containers is dit onmogelijk geworden voor mij. Maar ik zal eens kijken wie ik hiervoor kan aanspreken binnen amsterdam west. Kom er nog een keer op terug 


De overlast van geparkeerde fietsen en etc is een algemeen probleem voor iedereen geworden. En inderdaad mocht ik toch een per ongelijk omver rijden sorry dan , hopelijk leren ze dan een fatsoenlijke plek te zoeken.
Echter er is gewoon te weinig plek voor de fiets etc te plaatsen op de beschikbare plekken. Denk het gevolg van auto weg gepest ;-)

tot zover mijn reactie

zei...

Als je kans ziet om met de gemeente om tafel te gaan zetten en bij nieuwbouw, renovatie en buitenruimte te pleiten voor https://www.pbtconsult.nl/integrale-toegankelijkheid-standaard-2018-its Ook voor ambtenaren is dit een nieuwe materie. Door helder opdracht van de lokale politiek aan de bestuurders en de projectontwikkelaars zie ik kansen. Daarnaast moet design for all principe nog tussen de oren komen van ontwerpers en architecten. Veel van de voorbeelden die jullie noemen komen bekend voor. Het idee van Amsterdam om naast de geleidelijn uit te leggen waar hij voor dient is een goed voorbeeld. Vaakweet het algemeen publiek niet dat het voor blinden is. Ja en voor hufterigheid denk ik dat opvoeding en handhaving noodzakelijk is.
Petra, Charlie en Eelco ik wens jullie een strijdbaar en toegankelijk 2019.


jan troost www.inclusieverenigt.nl

zei...

Ik ben vanaf 1989 adviseur op het gebied van toegankelijkheid (www.batutrecht.nl). De laatste jaren ben ik ook beleidsmedewerker bij het gehandicaptenplatform Utrecht (Solgu). Wij zetten alles op alles op inclusief beleid. Als er ergens in de gemeente Utrecht iets mis gaat, gaan wij met de betreffende ambtenaren om de tafel om processen bij te stellen. Helaas staat de wetgever niet toe dat onze gemeente extra eisen stelt aan de toegankelijkheid van gebouwen met een publieksfunctie en woningen. Wij zouden dat graag willen en onze wethouders ook. Utrecht heeft zichzelf de Utrechtse Standaard Toegankelijkheid opgelegd, die bepaalt dat alle onderdelen van gebouwen waar de gemeente zelf opdrachtgever is, toegankelijk moeten zijn. Behalve wanneer er goede argumenten zijn om daarvan af te wijken. Denk aan een aparte lift die nodig zou zijn om de verwarmingsruimte op een het dak te bereiken. Wij kunnen ons voorstellen dat deze extra kosten een redelijk argument is, om deze ruimte niet toegankelijk te maken.

Dit was een uitgebreid verhaal zodat jullie iets van mij weten. Momenteel heeft de gemeente ons verzocht om mee te denken met het omgevingsplan voor de binnenstad. Ik stel mij voor dat de volgende tekst misschien wel voldoende zou zijn:

Uitgangspunt van de omgevingsvisie is dat niemand, ook mensen met een beperking, op voorhand mag worden buitengesloten. Bij alle nieuwe ontwerpen, alle renovaties, alle veranderingen en wijzigingen is inclusie en integrale toegankelijk voor iedereen het uitgangspunt.

Nu mijn vraag:
Kent iemand een voorbeeld van een Omgevingsplan waarin inclusie en toegankelijkheid goed zijn beschreven ?

Job

zei...

Er is nu een voorbeeldbrief beschikbaar om invloed uit te oefenen op de omgevingsvisie van de gemeente. Als belangenbehartiger kunt je je hard maken om concrete thema’s in de gemeentelijke omgevingsvisie op te nemen. Zoals bijvoorbeeld het realiseren van voldoende toegankelijke woningen. Of ruimte voor de voetgangers: veilige en toegankelijke looproutes, voldoende bankjes voor mensen die minder mobiel zijn. De brief bevat nog andere voorbeelden. Is dit een handige brief voor jullie?


Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in