Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Huisregels Klink

Samen werken we aan een inclusieve samenleving. Om ervoor te zorgen dat Klink een veilige en betrouwbare ontmoetingsplek is om ervaringen en tips te delen, hebben we onderstaande huisregels opgesteld. Deze huisregels zijn van toepassing op Klink. Lees ze daarom goed door, voordat je de website gaat gebruiken. We behouden ons het recht om deze huisregels op ieder moment te wijzigen. We zullen de wijziging via de website bekendmaken en raden je aan om regelmatig zelf de huisregels door te lezen.

Heb je na het lezen van deze huisregels vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de communitymanager.

Inhoud van gesprekken, agenda-items en de kennisbank

 • Dit is een community voor belangenbehartigers. Gesprekken en evenementen gaan zo veel mogelijk over het werk van belangenbehartigers voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking.
 • Als je een nieuwe vraag stelt, gesprek start of evenement aanmaakt, geef het gesprek een titel die past bij het onderwerp. Hierdoor weet iedereen waar het over gaat.
 • Als je een reactie plaatst, kijk of je reactie past binnen de titel/kop/thema van een gesprek. Als het eigenlijk om een nieuw onderwerp gaat is het handig om een nieuw gesprek te starten. Zo heb je meer kans op reactie op jouw onderwerp.
 • Zorg dat er in gesprekken, agenda-items of bestanden in de kennisbank geen gegevens staan die tot een persoon te herleiden zijn. Mocht dit wel zo zijn, dan kan een moderator of de communitymanager contact met je opnemen en je bericht verwijderen.
 • Gebruik in berichten geen lange teksten uit andere berichten of andere onderdelen van de website . Beter is het om naar deze teksten te verwijzen.
 • Het citeren of kopiëren van teksten afkomstig van andere websites is niet toegestaan zonder bronvermelding. Wij adviseren daarom een link met bronvermelding op te nemen, die verwijst naar de website waar de tekst is opgenomen.
 • Alle documenten in de kennisbank moeten toegankelijk zijn, maar als jij een document uploadt kan de communitymanager niet controleren of het document toegankelijk is. Daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Wil je weten hoe je een pdf toegankelijk maakt? Lees dan dit bericht.

Toon en taalgebruik, vreemde talen

 • Wij vinden het heel belangrijk dat deelnemers elkaar en elkaars mening respecteren en dat iedereen op een nette en positieve manier met elkaar in gesprek gaat. Deelnemers zullen elkaar niet persoonlijk aanvallen en evenmin elkaar bewust kwetsen.
 • Het is niet toegestaan om nodeloos kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, vulgaire, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen plaatsen. Het gebruik van scheld- of vloekwoorden is eveneens verboden.
 • Als je in je bijdrage gebruikmaakt van een andere taal dan de Nederlandse, geef er dan zelf een vertaling bij.

Reclame

Het maken van (directe of indirecte) reclame op de website of via gegevens verkregen via de website is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van jezelf of van derden. Verwijzen naar producten, fabrikanten, website mag uitsluitend als dat informatief is in een discussie of voor een deelnemer die een bepaalde vraag heeft gesteld.

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

 • Het is niet toegestaan artikelen, blogs, foto’s of andere materialen op de website te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 • Het is niet toegestaan andermans naam aan te nemen, je voor iemand anders uit te geven of een organisatienaam als gebruikersnaam te nemen.
 • Verder is het niet toegestaan namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen (deelnemers of niet) te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken. Het is ook onverstandig om je eigen persoonlijke gegevens te delen. Denk hierover na voordat je iets plaatst. Het platform maakt gebruik van de voornaam die jij invult. Hier kun je dus ook een nickname invullen als je dit fijner vindt.
 • Tot slot is het niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming.

Criteria themagroepen

Bij Klink voeren we graag open een gesprek, zodat iedereen kan deelnemen. In een enkel geval kan het, om ons uiteindelijke doel te bereiken, nodig zijn om met een paar specifieke mensen een gesprek te voeren voordat het open in het gesprek-gedeelte komt. Daarom hebben we themagroepen op Klink. We willen voorkomen dat er veel themagroepen starten met hetzelfde onderwerp, daarom zijn er voorwaarden aan het starten van een themagroep. Je kunt ze hieronder lezen:

 • Een themagroep bestaat uit minimaal 3 leden
 • Je hebt een goede reden waarom je dit gesprek niet in het openbaar wilt voeren. Dit kan zijn dat het bijvoorbeeld om informatie gaat die (nog) niet openbaar mag worden of de gesprekken die worden gevoerd heel specifiek zijn gericht voor één doelgroep.
 • Er is een duidelijke samenhang tussen de deelnemers van de themagroep. De groep heeft bijvoorbeeld een duidelijk gezamenlijk doel of zet zich in voor een bepaalde groep.
 • Uiteindelijk draagt deze groep bij aan het doel van Klink: een inclusieve samenleving

Huisregels themagroepen

 • Ook in themagroepen houd je je aan de huisregels. De beheerder van de groep is hier voor verantwoordelijk.
 • De communitymanager heeft toegang tot een groep, maar zal passief volgen, tenzij er gevraagd wordt om mee te kijken. Bij het vermoeden van overtreden van regels of opruiing, kan de communitymanager ook meekijken en, indien nodig, op de voorgrond treden.
 • Er moet activiteit zijn in een groep. Als we 3 maanden geen activiteit in de groep zien, nemen we contact op met de beheerder. De groep wordt dan gesloten.

Disclaimer

 • Ieder(in) is niet verantwoordelijk voor de onderwerpen die worden geplaatst en de reacties die worden gegeven. Dit is dan ook niet automatisch de mening van Ieder(in).
 • Zorg dat je virusscanner en firewall up to date zijn. Bij het downloaden van documenten is Ieder(in) niet verantwoordelijk voor eventuele virussen die in bestanden kunnen zitten. Zit er overigens een virus in een bestand? Meld dit dan bij de communitymanager. We halen het bestand dan zo snel mogelijk van de site.

Optreden van de communitymanager of beheerder

De communitymanager of beheerder haalt berichten die niet aan de regels voldoen weg en bij meermalig misbruik worden de deelnemers verwijderd. Dit, omdat we de kwaliteit, veiligheid en de discussies van Klink willen bewaken. Zie je zelf iets wat niet in lijn is met de huisregels of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met de communitymanager.

Wanneer je van mening bent dat de communitymanager of beheerder ten onrechte heeft ingegrepen, kun je een klacht indienen bij Ieder(in) door een e-mail te sturen aan klink@iederin.nl.