Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Inspraak in het sociaal domein – Meepraten en meebeslissen over lokaal beleid

Geüpload door:
Toegevoegd op:

Delen:

De handreiking Inspraak in het sociale domein gaat over het beïnvloeden van de lokale beleidsontwikkeling en -uitvoering.

In het VN-verdrag Handicap staat dat mensen met een beperking of chronische ziekte hun inbreng moeten kunnen leveren over beleid, beslissingen of onderwerpen die hen aangaan. Kortgezegd: ‘Niets over ons, zonder ons.’ De handreiking Inspraak in het sociaal domein gaat over de formele inspraak en medezeggenschap bij het lokale beleid en de uitvoering daarvan. De handreiking laat zien wat de wettelijke regels zijn voor gemeenten om de stem van mensen met een beperking of chronische ziekte te horen en te betrekken bij de verschillende beleidsterreinen.

U leest in deze handreiking van Ieder(in) hoe mensen met een beperking of chronische ziekte in hun gemeente kunnen meedenken en meebeslissen over beleid dat hen aangaat. Per beleidsterrein wordt behandeld hoe het al-dan-niet formeel is geregeld in wet- en regelgeving. Ook leest u wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn bij gemeenten. Gevolgd door een aantal adviezen voor belangenbehartigers zodat de inbreng van mensen met een beperking op lokaal niveau beter wordt gehoord.

(24 pagina’s, november 2017)

Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?