Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Enno Trompert: Herstellen met behulp van andermans ervaring

Geplaatst door:

Enno Trompert is niet alleen pionier van Platform Klink, hij is ook voorvechter van de Herstelacademie in Almere. De Herstelacademie helpt kwetsbare mensen na een ontwrichtende ervaring door middel van cursussen, trainingen en workshops, die allemaal worden gegeven door ervaringsdeskundigen. Enno heeft het afgelopen jaar hard geknokt, zodat de Herstelacademie in Almere in 2020 haar deuren kan openen. We spreken Enno over de stappen die hij hierin zet.

Waarom ben je een herstelacademie in Almere aan het opzetten?

“In het voorjaar van 2018 ben ik gevraag om mee te denken met het project; “Cliënt in de hoofdrol.” Dat project is erop gericht om de positie van mensen met psychische en psychosociale problemen in Flevoland te verbeteren. In Utrecht en Haarlem heb ik gezien hoe deelnemers aan de herstelacademie weer hun leven oppakten na een aantal trainingen te hebben gevolgd. Uniek daarbij is, dat de trainingen verzorgd worden door ervaringsdeskundigen en de trainingen op een locatie vrij van zorg en zonder dwang worden gevolgd. Een plek om weer te ontdekken “Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik”. Dat vond ik een hele mooie aanpak en dat leek me ook nuttig in Almere.”

Wat sprak je zo aan in deze aanpak?

“Deelnemers kunnen diverse trainingen volgen over het leven met een kwetsbaarheid. Zo ontdekken ze hoe ze weer invulling kunnen geven aan hun leven na een ontwrichtende ervaring. Doordat de ervaringsdeskundige trainers zelf ook een achtergrond met de nodige hindernissen achter de rug hebben, is er veel begrip voor de deelnemers. Dat biedt steun aan de deelnemers en geeft tegelijkertijd hoop, zodat deelnemers zelf ook op zoek gaan naar hun kracht. Het is een veilige plaats om uit het dal omhoog te klimmen, met behulp van de ervaring van anderen. Deelnemers leren dat ze meer zijn dan hun ziekte, en gaan weer in zichzelf te geloven. Het kan ook heel veel geld schelen, doordat dure trajecten bij gemeenten of het UWV niet, of minder nodig zijn.”

Hoe werd er gereageerd op jouw voorstel?

“De reacties waren eigenlijk meteen positief, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook echt gaat gebeuren. Uiteindelijk hebben we ons idee gepresenteerd op het symposium “cliënt in de hoofdrol” in september 2018 waar verschillende organisaties uit de zorg en het sociale domein aanwezig waren. Daarna is het balletje echt gaan rollen. Samen met een aantal cliëntorganisaties is het concept verder uitgewerkt, en inmiddels heeft de gemeente een toezegging gedaan. In september gaan we echt beginnen met opzetten van de herstelacademie, we worden daarbij ondersteund door een kwartiermaker. Daar ben ik ontzettend blij mee.”

Welke hobbels ben je tegen gekomen?

“Voor het opzetten van een herstelacademie heb je al gauw zo’n 250.000 euro nodig. De gemeente heeft aangegeven dat dat om te beginnen nog te veel is, maar de toezegging van 150.000 euro vanuit de WMO is voldoende om samen met een kwartiermaker van start te gaan. Hopelijk vinden we via andere kanalen nog extra financiering. Daarbij kun je denken aan financiering vanuit het domein Werk en inkomen bij zowel de gemeente als UWV.”

Heb je tips voor andere belangenbehartigers?

“Als je een bepaald doel voor ogen hebt, zoals het opstarten van een herstelacademie, is het van belang dat je zo snel mogelijk de samenwerking opzoekt met andere partijen. Als je samen je plannen uitwerkt – vanaf het begin – kom je er ook meteen achter op welke punten je het niet met elkaar eens bent. Het duurt misschien wat langer, maar je plan wordt er uiteindelijk alleen maar beter van.

Een andere belangrijke tip: Vind het wiel niet zelf uit maar verdiep je ook in soortgelijke initiatieven. Dat hebben wij ook gedaan en daar hebben we veel van geleerd. Zo zagen we dat de regio Haarlem de doelgroep breder heeft getrokken. In plaatst van alleen mensen met een psychische achtergrond, zijn alle mensen met een beperking welkom. Dat gaan we hopelijk ook in Almere zo doen. Dat betekent dat er straks veel meer mensen bij ons terecht kunnen en dat kan ik natuurlijk alleen maar toejuichen.”

Meer weten over de herstelacademie? Kijk op https://www.kenniscentrumphrenos.nl/items/herstelacademie-vrijplaats-voor-eigen-ontwikkeling/

Heb je vragen aan Enno? Dan kun je contact met hem opnemen via Platform Klink.

Deel dit nieuwsbericht via:

Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?

Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?