Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Hoe de 112-Alliantie ontstond op Klink

Geplaatst door:

112 zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor mensen met een auditieve beperking of spraakbeperking. Vertegenwoordigers van deze groep sloegen daarom de handen ineen om zich hard te maken voor een volledig toegankelijk 112 in de ‘112-Alliantie’. Initiatiefnemers Dini en Wouter vertellen hoe ze elkaar vonden op Klink.

Dini, jij begon een gesprek op Klink. Wat was je vraag?

Al sinds 2012 is Stichting Support Stotteren bezig om 112 bereikbaar te krijgen voor mensen met een spraakbeperking. In 2018 hebben we opnieuw signalen afgegeven in een internetconsultatie en andere patiëntenverenigingen van mensen met een spraakbeperking gevraagd datzelfde te doen. Daarop nodigde het Ministerie van Justitie en Veiligheid ons uit voor een gesprek. Zij vertelden dat zij werken aan een 112-app en 112 per SMS als backup mogelijkheid. In oktober kregen wij helaas bericht dat SMS en de 112-app vertraging oploopt. Dit deed ons besluiten om ons sterker te maken en op Klink te vragen of meer organisaties problemen hebben met het bellen van 112.”

Wouter vertelt: “Toen ik dit las, was ik projectleider bij Stichting Hoormij, een belangenorganisatie voor mensen met gehoorverlies en andere gehooraandoeningen zoals oorsuizen. 112 is onvoldoende bereikbaar voor doven en slechthorenden. Namens belangenorganisaties voor deze groep zette ik mij al jaren in voor verbeteringen van de bereikbaarheid van 112. De vraag van Dini trok dus meteen mijn aandacht.”

“Wouters reactie verbaasde ons. Wij gingen er vanuit dat in 2012 de problematiek voor doven en slechthorenden was opgelost en dachten dat mensen met een spraakbeperking hierin vergeten waren.”

Dit gesprek ontstond: https://www.platformklink.nl/gesprek/112-hoe-handel-jij-als-elke-seconde-telt-en-bellen-moeilijk-is/

En hoe hebben jullie het verder opgepakt?

Wouter: “De technische oplossing waarmee mensen met een auditieve beperking 112 kunnen bereiken, is ook interessant voor mensen met een spraakbeperking. Daarmee kun je bellen in beeld, geluid en tekst en in combinaties daarvan.”

Dini: “Technisch is die oplossing interessant. Helaas wordt die niet vergoed voor ons.”

Wouter: “Dini stelde toen voor om gezamenlijk actie te ondernemen. Omdat ik meteen inzag dat wij elkaar kunnen versterken, heb ik mijn mailadres gegeven. Eind 2018 was bekend dat mijn contract bij Stichting Hoormij niet verlengd zou worden. Ik was dus al op zoek naar een plek om het 112-dossier goed onder te kunnen brengen. Dini stelde voor om Ieder(in) en andere belangenorganisaties bij het gesprek te betrekken. In december 2018 kwamen we bijeen met Stichting Support Stotteren, Stichting Hoormij, Oogvereniging, participatiegroep Oor & Oog, Patiëntenvereniging Hoofd-Hals en Ieder(in). Hier ontstond het idee voor een 112-Alliantie.

In januari 2019 ging ik aan de slag als beleidsmedewerker toegankelijkheid bij Ieder(in). Al vrij snel werd duidelijk dat ik me ook vanuit Ieder(in) bezig kon houden met het onderwerp 112, namens alle mensen met een beperking.”

En nu is er de 112-alliantie. Wie zitten er in en wat gaan jullie doen?

Wouter: “Op dit moment bestaat de 112-Alliantie uit Ieder(in), Stichting Hoormij, Dovenschap, Patiëntenvereniging Hoofd-Hals, Stichting Support Stotteren, Oogvereniging, Divers Doof en ISAAC-NF.

We hebben een position paper gemaakt. En daarnaast hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt. Half april spraken we uitgebreid met de ambtenaren van Justitie en Veiligheid en de Landelijke Meldkamer. https://iederin.nl/nieuws/18485/maak-112-volledig-toegankelijk-en-bereikbaar-voor-iedereen/

De komende periode kijken we als alliantiepartners hoe we de doelen van het position paper kunnen bereiken. De eerste bijeenkomst was in ieder geval positief en geeft goede hoop voor de toekomst! Wij nodigen gehandicapten- of patiëntenorganisatie uit om zich aan te sluiten bij de 112-Alliantie. Aanmelden kan bij 112-Alliantie secretaris Wouter Bolier: w.bolier@iederin.nl

Deel dit nieuwsbericht via:

Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?

Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?